Fundusze UE


IKER- OBTUŁOWICZ Sp. j. realizuje projekt pn. „Opracowanie designu fotela dedykowanego małym pomieszczeniom i miejscom publicznymi”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działanie I.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie I.2.3 „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest:

1. Opracowanie projektu designerskiego fotela opisującego i wizualizującego jego cechy estetyczne i użytkowe.
2. Opracowanie sposobu weryfikacji jakości wyrobów finalnych po podjęciu produkcji nowego wyrobu.

 

Efektem projektu będzie:

1. Nabycie doświadczenia przez dział konstrukcyjny przy projektowaniu nowych wyrobów, z wykorzystaniem nowych innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii dotychczas niestosowanych w produktach firmy.
2. Podniesienie potencjału firmy, poprzez skrócenie czasu produkcji wyrobów w wyniku zastosowania nowej technologii.
3. Możliwość pozyskania nowych rynków zagranicznych.

 

Wartość projektu: 119 310,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 87 300,00 zł

 

 


 

IKER - Obtułowicz spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu, oddział w Sanoku realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich, pod nazwą „Przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej dla IKER - Obtułowicz Sp. jawna”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020,
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I.

 

Podstawowym celem projektu jest wskazanie strategii dywersyfikacji produkcji. Nie jest to dywersyfikacja naprawcza, ale rozwojowa. Projekt ma stworzyć intelektualne podstawy do wprowadzenia do oferty firmy nowych mebli. Działanie ma pomóc wpisać nowe produkty w ogólna koncepcję wzorniczą naszej firmy.

 

Wartość projektu: 57 810.00 PLN

 

Kwota dofinansowania z UE: 39 950.00 PLN

 

 


 

 

"IKER-OBTUŁOWICZ" SPÓŁKA JAWNA zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych nowego produktu firmy Iker – fotela obrotowego. Poniżej publikujemy dokumentację dotyczącą zamówienia.

Do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Formularz ofertowy

 

 

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki