Fundusze UE


"IKER-OBTUŁOWICZ" SPÓŁKA JAWNA zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych nowego produktu firmy Iker – fotela obrotowego. Poniżej publikujemy dokumentację dotyczącą zamówienia.

Do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Formularz ofertowy

 

 

 

W związku z ubieganiem się przez IKER – Obtułowicz Sp. jawna o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję (Etap I), Zamawiający zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe, dotyczące zadań związanych z przeprowadzeniem Audytu Wzorniczego oraz opracowaniem Strategii Wzorniczej.

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie powiązania

 

Załącznik nr 3 - lista projektów

 

Załącznik nr 4 - lista usług

 

Sprostowanie Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/09/2016

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - poprawiony